MARKKU HALONEN

Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Asianajotoimisto Markku Halonen Oy / Markku Halonen
Yliopistonkatu 23 A 18, 40100 Jyväskylä.
, puhelin 0400-642261

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asianajotoimisto käsittelee henkilötietoja toimeksiantojen hoitamiseen, niiden laskutukseen, esteellisyyksien selvittämiseen uusia toimeksiantoja vastaanotettaessa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisen riskiarvion laatimiseen, yhteydenpitoon ja asiakasviestintään sekä asiakasvarojen hallinnointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

3. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käytetään pelkästään toimiston sisäisesti. Mikäli toimeksiannon luonne tai voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää, henkilötietoja saatetaan kuitenkin toimittaa vastapuolelle, tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle. Henkilötietoja ei toimiteta eikä käytetä markkinointia varten.

4. TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan toimeksiantoihin liittyviä perustietoja päämiehestä, vastapuolesta sekä muista asian käsittelyyn liittyvistä henkilöistä tai yhteisöistä. Rekisteröityjä tietoja voivat olla mm.
– nimi, henkilö- tai yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti tai asema organisaatiossa
– asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito ja viestintä
– toimeksiantojen hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu ja pyytää niitä mahdollisesti oikaistavaksi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti asianajotoimistossa.

Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen käsitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Markku Halonen 2020 | Rekisteriseloste