MARKKU HALONEN

Palvelut ja hinnasto

  • yleisjuridiikka
  • asunto- ja kiinteistökauppa
  • asunto-ja kiinteistöosakeyhtiöt
  • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus sekä
  • perhe – ja perintöoikeus

Asiakaskuntani koostuu yksityishenkilöistä, pk-yrityksistä, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä sekä muista yhteisöistä. Hoidan varsin monipuolisesti pääasiassa siviilioikeuteen liittyviä toimeksiantoja, kuten asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyviä riitaisuuksia, samoin kuin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden asioita sekä näiden ja yhtiöiden osakkaiden välisiä erimielisyyksiä.

Perhe – ja perintöoikeus on yksi keskeinen osa toimintaani. Laadin osituksia ja perinnönjakoja, teen perunkirjoituksia, laadin testamentteja, avioehtoja, edunvalvontavaltakirjoja jne. Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Useiden yritysten sopimusasiat ja työsuhteisiin liittyvät riitaisuudet ovat kulkeneet työpöytäni kautta. Olen konsultoinut usein myyjää tai ostajaa yrityskaupoissa. Olen hoitanut myös lukemattomia konkursseja konkurssipesän pesänhoitajana ja toiminut yrityssanerauslaissa tarkoitettuna selvittäjänä.

Kukaan ei hallitse kaikkia oikeudenaloja – en minäkään. Siksi kerron aina asiakkaalle etukäteen, onko tarjottu toimeksianto sellainen, että olen siinä parhaimmillani.

Mikäli toimeksiantosopimus syntyy, paneudun huolella päämiehen asiaan ja ajan vain hänen etuaan. Toimintatapaani kuuluu myös se, että asiaan perehdyttyäni muodostan siitä oman realistisen käsityksen, jonka selvitän asiakkaalle. Näin hänellä on paremmat mahdollisuudet harkita, miten asiassa kannattaa edetä. Usein on myös niin, että sovinnollinen ratkaisu on asiassa parempi kuin vuosia kestävä, lopputulokseltaan epävarma ja kallis oikeudenkäynti.

 

HINNASTO

Palkkioperusteet määräytyvät Asianajajaliiton yleisten ohjeiden mukaisesti. Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen intressin, laadun, laajuuden ja vaikeusasteen mukaisesti.

Toimeksiantojen veloitus perustuu pääosin työhön käytettyyn aikaan ja tuntihintaan. Tuntihinta on yksityishenkilöillä 248 – 272,80 €/h sekä yrityksillä alkaen 297,60 €/h. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

Joidenkin tavanomaisten asiakirjojen laatiminen voidaan hinnoitella etukäteen.

Asianajolaskun määrän kannalta oleellisinta ei ole tuntiveloituksen suuruus vaan se, kuinka paljon työtä on kyseisessä toimeksiannossa tehty. Kokeneelta asianajajalta kuluu tehokkaita työtunteja vähemmän kuin vähemmän kokeneelta lakimieheltä.

Selvitämme mahdollisen koti- ja muuhun vakuutukseen sisältyvän oikeusturvaedun olemassaolon asiakkaan puolesta. Mikäli oikeusturva myönnetään, se korvaa asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut tiettyyn ylärajaan saakka omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

Alkuneuvottelu oikeudellisen avuntarpeen selvittämiseksi on maksuton, mikäli toimeksiantoa ei synny.

Markku Halonen 2020 | Rekisteriseloste