ASIANAJAJA

MARKKU HALONEN

Olen Markku Halonen, kokenut asianajaja valmiina palvelukseesi. Olen keskittynyt siviili – ja riita-asioiden hoitamiseen. Painopistealueina ovat mm.

  • asunto- ja kiinteistökauppa
  • oikeudenkäynnit
  • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus sekä
  • perhe – ja perintöoikeus

Olen kotoisin Jyväskylästä ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kesyn lukiosta (nyk. Schildtin lukio). Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1984 ja sain varatuomarin arvon vuonna 1985. Asianajajaksi minut on hyväksytty vuonna 1994.

Ennen asianajouraa työskentelin pankkialalla noin seitsemän vuotta. Asianajoalalle olen siirtynyt vuonna 1992, joten kokemusta on kertynyt jo liki 30 vuotta.

Olen toiminut useita vuosia Suomen Asianajajaliiton luottamustehtävissä, niin paikallisosaston puheenjohtajana, kuin Asianajajaliiton valtuuskunnassa ja hallituksessa. Minut on myös merkitty Asianajajaliiton ylläpitämään sovittelijarekisteriin.

Vapaa-ajallani harrastan monipuolista kuntoliikuntaa ja eränkäyntiä sekä moottoripyöräilyä ja –veneilyä.

Markku Halonen 2020 | Rekisteriseloste